VỀ CHÚNG TÔI

theo đuổi chất lượng tốt nhất

F ounded năm 2003, với nhiều năm cố gắng và cải tiến, chúng tôi đã sản xuất hàng đầu của Trung Quốc cường độ cao PP dệt vải địa kỹ thuật và vải địa kỹ thuật ống.

Honghuan không phải là một công ty toàn diện nhưng tập trung vào các sản phẩm cụ thể, sức mạnh dệt cao vải địa kỹ thuật, geotubes.

Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng tốt hơn và dịch vụ khách hàng cho các khách hàng của chúng tôi, cung cấp các giải pháp sáng tạo để hỗ trợ những thách thức của, cơ sở hạ tầng dân sự, dự án xây dựng môi trường.

CÁC SẢN PHẨM